តើការមើលឃើញរបស់មនុស្សយើងមើលឃើញយ៉ាងដូចម្តេច ?

by / / Knowledge

slide2ភ្នែកជាសរីរាង្គមួយ ដែលមានមុខងារផ្តល់នូវសញ្ញា រូបភាព ឬការមើលឃើញ ទៅអោយខួរក្បាល

slide3

slide5ជាផ្នែកដែលមានរាងប៉ោង កោង ហើយថ្លានៅពីខាងមុខភ្នែក
មាននាទីពត់កាំរស្មីពន្លឺ ដែលចាំងចូលក្នុងភ្នែក និងបញ្ជូនពន្លឺចូលទៅក្នុងភ្នែក។

slide6ជាសាច់ដុំរលីង ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងមុខនៃភ្នែក
ជាផ្នែកមានជាតិពណ៌របស់ភ្នែក ដែលផ្តល់ឲ្យភ្នែក មានពណ៌ដូចជា ត្នោត ខៀវ ប្រផេះ និងបៃតង
មាននាទីតម្រូវបរិមាណពន្លឺដែលចូលក្នុងភ្នែក

slide7ជារន្ធចំហរមួយ ផ្ទៃខ្មៅងងឹត នៅចំចំណុចកណ្តាលប្រស្រីភ្នែ
រន្ធប្រស្រីរីកធំ នៅពេលពន្លឺខ្សោយ ហើយរួមតូចពេលពន្លឺខ្លាំង
មាននាទីកំណត់នូវកម្រិតពន្លឺដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងភ្នែ

slide4

slide8ជារូរាងដ៏ថ្លានៅផ្នែកខាងក្នុងនៃភ្នែក
កែវភ្នែក គឺកើតចេញពីសារធាតុទន់អន្ធិល
កែវភ្នែកមាននាទីធ្វើឲ្យកាំរស្មីពន្លឺងាក និងប្រសព្វគ្នា

slide9ជាស្រទាប់ក្នុងបង្អស់នៃគ្រាប់ភ្នែក និងជាធ្មួលរួសនឹងពន្លឺ
ជាស្រទាប់សសៃប្រសាទ
មាននាទីបំលែងថាមពលពន្លឺឲ្យទៅជាអគ្គសនីរត់ទៅតាមសសៃចក្ខុទៅកាន់ខួរក្បាល។

slide10ចំណុចតូចស្ថិតនៅកណ្តាលស្រទាប់រេទីន
ដែលមានតួនាទីផ្ទុកនូវកោសិកាពន្លឺពិសេសមួយ
ធ្វើឲ្យយើង អាចឃើងរូបភាព យ៉ាងលំអិត និងច្បាស់ល្អ។

slide11ភ្ជាប់ភ្នែក ទៅកាន់ខួរក្បាល
មាននាទីដឹកនាំបន្ទុកអគ្គសនី ដែលបង្កើតឡើងដោយស្រទាប់រេទីនទៅកាន់សសៃវិញ្ញាណខួរក្បាល។

slide12

សារធាតុច្បាស់ថ្លាដែលដូចទៅនឹងចាហួយ
មាននាទីបំពេញនៅត្រង់ចំណុចកណ្តាលនៃភ្នែក។

  • Pin It
TOP